انتشارات آتیسا
Availability

مادام بواری

مادام بواری سرگذشت زیاده خواهی ها و سرگردانی های زنی است که نه تنها ادبیات فرانسه بلکه ادبیات جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و تبدیل به یکی از ماندگار ترین آثار ادبی جهان می شود. در بخشی از کتاب می خوانیم مادام اما احساس خوشبختی نمی کرد و در گذشته نیز هرگز این احساس را نداشت .. اما اگر واقعا در نقطه ای از این جهان موجودی نیرومند و زیبا وجود داشت که ذاتا متشخص و در عین حال پرشور و ظریف بود و قلبی شاعرانه با صورتی جذاب هم داشت چرا گیر او نمی آمد؟
قیمت: 34,000 تومان
برای شما: 27,500 تومان

محصولات مشابه